#اصل_۴۴ برای واگذاری اقتصاد به مردم بود اما بخشی از اقتصاد که دست دولت بی‌تفنگ بود را به "یک #دولت_با_تفنگ" تحویل دادند.

@حسن_روحانی

اخبار برگزیده
















آخرین خبرها
کاریکاتور
بی ریشگی تروریسم
علیرضا پاکدل