مفتخرم مورد اعتماد نمایندگان مردم کشورم قرار گرفتم که تاییدی است بر تداوم تعامل سازنده ایران با جهان.

@محمد_جواد_ظریف

اخبار برگزیده
آخرین خبرها
کاریکاتور
بی ریشگی تروریسم
علیرضا پاکدل