اینفوگرافیک| با گذرنامه ایرانی به کدام کشورها بدون روادید می‌توان سفر کرد؟


کد 153171  |  تحلیل  |  سیاسی  |  دیپلماسی  |  1396/10/22

آخرین گزارش‌ها تا پایان سال 2017 از اعتبارسنجی گذرنامه‌ها نشان می‌دهد که ایران با آخرین رتبه جهانی که کشور افغانستان است، فقط هشت پله فاصله دارد.


 |  اینفوگرافیک |
پر بازدیدترین خبرها
آخرین خبرها