تیتر مصور| کدام شهرهای ایران بیشترین #هشتگ در اینستاگرام را دارند؟


کد 153054  |  تحلیل  |  رسانه  |  رسانه های سنتی  |  1396/10/21

نام #تهران به عنوان پایتخت بیشتر از همه شهرهای ایران در اینستاگرام هشتگ شده است و بعد از آن #مشهد، #اصفهان و #شیراز از شهرهایی هستند که بیش از یک میلیون بار نام‌شان با #هشتگ در اینستاگرام آمده است.


 |  اینستاگرام | اینفوگرافیک |
آخرین خبرها