اینفوگرافیک| مقایسه قیمت بنزین در ایران و سایر کشورها


کد 149178  |  تحلیل  |  اقتصادی  |  نفت وانرژی  |  1396/09/23

قیمت بنزین در ایران، بحرین، ترکمنستان و عمان لیتری ۱۰۰۰ تومان است. در کشورهای اروپایی بالاتر از ۵هزار تومان و در بیشتر کشورهای عضو اوپک، کمتر از لیتری ۱۰۰۰ تومان است.


 |  قیمت بنزین |
آخرین خبرها