دلنوشته‌ امروز صبح عفت مرعشی برای مرحوم آیت‌الله هاشمی؛ آشیخ اکبر چهره‌اش از همیشه نورانی‌تر بود...


کد 134709  |  خبر  |  سیاسی  |  سیاست داخلی  |  1395/10/22

عفت مرعشی همسر آیت الله هاشمی(ره) به رسم ٥٨ سال زندگی مشترک، امروز نیز هنگام صبحانه یاد ایشان را گرامی داشتند.

اعتمادآنلاین- همسر آیت الله در دلنوشته ای کوتاه این جملات را روی کاغذ نوشت:

به عادت هر روز صبح بشقابی برایش روی میز صبحانه گذاشتم. نگاهش کردم. آشیخ اکبر آقا چهره اش امروز از همیشه نورانی تر بود.

ناگهان این بیت شعر را بی اختیار زمزمه کردم:
مست بگذشتی و از خلوتیان ملکوت 
به تماشای تو آشوب قیامت برخاست

آسوده بخواب مرد بزرگوار...

منبع:خبرآنلاین
آخرین خبرها